Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia

Wieprz, dnia 18 stycznia 2023 roku

Wójt Gminy Wieprz

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do użyczenia:

Lp.Położenie nr działki Powierzchnia nr KWprzeznaczenie nieruchomości w MPZP Gminy Wieprz  Opis nieruchomości,  sposób zagospodarowania    Okres użyczenia
1.Frydrychowice, nieruchomość o łącznej powierzchni 0,0817 ha złożona  z działek ewid. nr: 2636/7 o pow. 0,0482 ha oraz 2636/10 o pow. 0,0335 ha, zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym w którym wyodrębniono dwa lokale: Frydrychowice, ul. Floriańska 7Frydrychowice, ul. Floriańska 8   Nr księgi wieczystej KR1W/00064413/4        1.MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowejLokal 1 – 34-108 Frydrychowice, ul. Floriańska 7 W skład którego wchodzi 12 pomieszczeń: w tym  8 pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku wraz z piwnicami o łącznej pow. 194,8 m2 oraz  4 pomieszczenia na piętrze o łącznej pow. 28,6 m2.   Lokal 2 – 34-108 Frydrychowice, ul. Floriańska 8 W skład którego wchodzi 8 pomieszczeń usytuowanych na piętrz budynku o łącznej pow. użytkowej 77,0 m2.     Lokal 1 i lokal 2,  będą  użyczone na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą Wieprz, ul. Wadowicka 3 na realizację jego celów statutowych.     Według ewidencji gruntów: Budynek o powierzchni zabudowy 148 m2, sklasyfikowany jest jako pozostałe budynki niemieszkalne, Według ewidencji gruntów Działki nr: 2636/7  i 2636/10 sklasyfikowane są jako: Bi – inne tereny zabudowane  Czas  nieoznaczony

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Przedmiot użyczenia zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 18 stycznia 2023  roku do dnia 08 lutego 2023 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl oraz w BIP Wieprz.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 033 875 51 18 wew. 16.                                                                               

mgr Małgorzata Chrapek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.