Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wójt Gminy Zduny podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Zduny.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zduny podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Zduny.

Zduny, dnia 11 sierpnia 2023r.

Wójt Gminy Zduny

podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Zduny.

L.P.Nr ewid. działki / Księga wieczystaPołożenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomości ( ha)Powierzchnia dzierżawy (ha)Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowaniaOkres dzierżawyCzynsz dzierżawny ( kwintal)termin płatności
11148 LD1O/00043506/6Złaków Borowy0,9010,40Działka częściowo zabudowana. Do dzierżawy przeznaczona część niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny.Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IIIa  i pastwisko kl. III.umowa na okres do 3 latStawka roczna – 3,09 q pszenicy  publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze.31.10 każdego roku
2225 LD1O/00022059/4Złaków Kościelny0,20640,2064Działka  niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny.Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IIIa  i grunty pod rowami kl. IIIa.umowa na okres do 3 lat1,68 q pszenicy  publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze.31.10 każdego roku
3544/1 LD1O/00021772/2Bąków Górny0,40750,4075Działka  niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny.Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IVaumowa na okres do 3 lat2,32 q pszenicy  publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze.31.10 każdego roku
4544/2 LD1O/00021772/2Bąków Górny0,310,2478Działka częściowo zabudowana. Do dzierżawy przeznaczona część niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny.Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IVa  i tereny zabudowane- Bi.umowa na okres do 3 lat1,41 q pszenicy  publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze.31.10 każdego roku
5840/11 LD1O/00036813/9Strugienice1,001,00Działka  niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny.Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IVb  i V.umowa na okres do 3 lat 2,61 q pszenicy  publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze.31.10 każdego roku
6153 LD1O/00019197/9Wiskienica Dolna0,250,25Działka  niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny.Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. III i IIIa.umowa na okres do 3 lat2,31 q pszenicy  publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze.31.10 każdego roku
7147 LD1O/00019197/9Wiskienica Dolna0,440,37Działka częściowo zabudowana. Do dzierżawy przeznaczona część niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny.Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. II, pastwisko kl. III, wody podo rowami oraz teren zabudowany.umowa na okres do 3 lat 1,74 q pszenicy  publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze.31.10 każdego roku

Pierwszeństwo w wydzierżawianiu przysługuje dotychczasowym dzierżawcom. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, pokój nr 22, tel. 46 838 74 26 wew. 4

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 11 sierpnia 2023r. do dnia 1 września 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO