Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5722
/
/
Wójta Gminy Krokowa ogłasza wykaz  nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krokowa ogłasza wykaz  nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 03 sierpnia 2022

w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa

przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Wójt Gminy Krokowa działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z póżn.zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016604/3    Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  część działki nr 48/4 i część działki nr  48/3
OBRĘBJeldzino
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 0.6500ha (RIIIb)  
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIprzedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne (ze wskazaniem na działalność w zakresie pszczelarstwa).
OPIS NIERUCHOMOŚCIzgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działki nr 48/3 i 48/4 ob. Jeldzino, posiadają użytek RIIIb
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZPdla nieruchomości oznaczonej nr działki 48/3 i 48/4 ob. Jeldzino brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
CZYNSZ dzierżawny  Roczny – 4,62 dt pszenicy płatny w dwóch ratach: I rata – do dnia 31 marca każdego roku, (wartość 1 dt pszenicy ustala się w oparciu  o obwieszczenie Prezesa GUS średniej krajowej ceny skupu pszenicy za II półrocze roku poprzedzającego), II rata – do dnia 15 września  każdego roku, (wartość 1 dt pszenicy ustala się w oparciu o obwieszczenie Prezesa GUS średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze roku bieżącego).  
DODATKOWE OPŁATY Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
TERMIN TRWANIA UMOWY  przedmiot nieruchomości zostanie oddany w dzierżawę z dniem zawarcia umowy dzierżawy – na okres do 3 lat.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyzgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krokowa
RODOklauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

               Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29  oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038,  od  dnia 04.08.2022 r. do  dnia 25.08.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.