Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wójta Gminy Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych zamiany

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych zamiany

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

  z dnia 30.12.2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych zamiany

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz. 1899 ze zm.) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do zamiany następujące nieruchomości:

L.p.Położenie Nr działkiPow. działki w haOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagosp. przestrzennegoCena w złForma sprzedażyRodzaj zbyciaPodstawa sprzedaży
1.Łączany działka nr 574/5Pow. 0,1653 ha  Położona w miejscowości Łączany. Niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona, porośnięta trawą. Kształt prostokąta. Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej – powiatowej, działka nr 664/2. Ukształtowanie terenu płaskie.Brak MPZPNie dotyczyNieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym, gdyż zbycie nastąpi w drodze zamiany. Gmina Wierzbica w wyniku przedmiotowej zamiany stanie się właścicielem działki nr 928/1, stanowiącej własność osób fizycznych.ZamianaUchwała Nr XLIX/289/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10.12.2021r.

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 30.12.2022 roku do dnia 19.01.2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sporządziła Małgorzata Ucińska

tel. 48 6183638

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.