Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

81/2023

z dnia

22.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2466
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Nidzica, 15 lutego 2023 r.

GMKR.6840.23.2014

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczone jako działki numer:

  1. 447/7 o pow. 0,2358 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5.
  2. 447/8 o pow. 0,2191 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 228/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.

Cena wywoławcza nieruchomości:

  1. działka nr 447/7 – 141 450,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
    w tym podatek VAT 23% w kwocie 26 450,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
  2. działka nr 447/8 wraz z udziałem w działce nr 447/11 – 150 318,30 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych 30/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 28 108,30 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto osiem złotych 30/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 17 marca 2023 r.) w wysokości: 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) dla działki numer 447/7 oraz 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) dla działki numer 447/8, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 17 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 54/2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 52/2023