Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7153
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica

Nidzica, 01 września 2022 r.

GMKR.6840.23.2014            

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczone jako działki numer:

  1. 447/2 o pow. 0,1394 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 145/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr,                                    KW OL1N/00026445/1.
  2. 447/9 o pow. 0,1157 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 120/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi:

  1. działka nr 447/2 – 128 000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 23 934,96 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 96/100);
  2. działka nr 447/9 – 113 000,00 zł (sto trzynaście tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23%  w kwocie 21 130,08 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 08/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 06 października 2022 r.) w wysokości 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100)  osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 06 października 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO