Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica

Nidzica, 01 września 2022 r.

GMKR.6840.23.2014            

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczone jako działki numer:

  1. 447/2 o pow. 0,1394 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 145/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr,                                    KW OL1N/00026445/1.
  2. 447/9 o pow. 0,1157 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 120/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi:

  1. działka nr 447/2 – 128 000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 23 934,96 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 96/100);
  2. działka nr 447/9 – 113 000,00 zł (sto trzynaście tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23%  w kwocie 21 130,08 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 08/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 06 października 2022 r.) w wysokości 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100)  osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 06 października 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno