Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica

Nidzica, 01 września 2022 r.

GMKR.6840.23.2014            

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczone jako działki numer:

  1. 447/1 o pow. 0,1264 ha,opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 131/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.
  2. 447/10 o pow. 0,1090 ha,opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 113/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi:

  1. działka nr 447/1 – 117 000,00 zł (sto siedemnaście tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 21 878,05 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 05/100);
  2. działka nr 447/10 – 106 000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT 23%
    w kwocie 19 821,14 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 14/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 30 września 2022 r.) w wysokości 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100) osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru.

Przetarg odbędzie się dnia 06 października 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 30 września 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno