Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Bogatynia, 21 sierpnia 2023 r.

NZP.6840.8.2023.MK

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Na podstawie § 6 ust.4 i ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 170/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.06.2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Górniczej 18a w Porajowie oraz podania do publicznej wiadomości

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

w zabudowie szeregowej, położonej przy ul. Górniczej 18a w Porajowie,

oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 263 AM 2 obręb 022503_5.0014, Porajów o powierzchni 0,0229 ha
,
opis użytku – grunty rolne zabudowane Br-RIIIa,

stanowiącej własność Gminy Bogatynia,

dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

księgę wieczystą nr JG1Z/00011720/4.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 118 745,00 zł.

* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2023 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. nr 7 (I piętro).

Wadium: 12 000,00 zł.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej tut. urzędu: http://bogatynia.pl, zakładka: Dla mieszkańca/ Nieruchomości, w BIP-ie: http://bip.bogatynia.pl/, zakładka: Ogłoszenia/Nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego ul. 1 Maja 29, pok. nr 4, tel. 75 77 25 352.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.