Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

  1. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 61/7 o pow. 0,0903 ha, obręb 13, Miasto Pruszcz Gdański, zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr nr GD1G/00077874/0

  1. Informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży:

Nieruchomość sprzedawana w trybie przetargu ofertowego

  1. Cena wywoławcza:

4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych)

  1. Termin i miejsce przetargu:

Termin składania ofert: 24 października 2023 r., termin otwarcia ofert: 27 października 2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie.

  1. Wysokość wadium:

400 000,00 zł płatne w pieniądzu w terminie do dnia 24 października 2023 r. na konto Gminy Pruszcz Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005 z dopiskiem „Wadium sprzedaż działki nr 61/7 Pruszcz Gdański”

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, strona internetowa www.pruszczgdanski.pl, BIP www.pruszczgdanski.bip.net.pl

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy, tel. 58 692-94-22, e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ