Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Nidzica, 21 lipca 2022 r.

GMKR.6840.20.2020                                                                                  

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczona jako działka nr 488 o pow. 0,3512 ha, opis użytku: ŁV 0,2103 ha, PsVI 0,0408 ha, RV 0,0919 ha, RVI 0,0082 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00008106/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 105 000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych 00/100), w tym    podatek VAT 23% w kwocie 19 634,15 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 15/100).

Zaliczka (wniesiona w pieniądzu do dnia 25 sierpnia 2022 r.) w wysokości 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

Rokowania odbędą się dnia 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem  89 625 07 44 do dnia 25 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości