Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470

OGŁOSZENIE

Wykaz

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1.  Wykaz Nr G.6845.19.9.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Woźnickiej, przeznaczonej do dzierżawy – działka nr 578/53 i 581/33.

2. Wykaz Nr G.6845.20.9.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Kolejowej, przeznaczonej do dzierżawy – działka nr 1321/1.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 4 października 2022 roku do dnia 25 października 2022 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie