Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905

OGŁOSZENIE

WYKAZ

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1899)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
L.pPołożenieNr działkiPow.
z ewidencji gruntów
(ha)


Nr KW
Zabudowa (opis)Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminyCena (w zł)
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy


Uwagi :


1.


Kraszowice69/6
69/8
0,0493
0,0830


JG1B/00015106/1


Działka
niezabudowana

Teren zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej (MZ)


53.000,00
+ 23 % VAT
16 sierpnia 2022 r.

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego


2.


Ocice


426/4


0,08


JG1B/00015118/8


Działka
niezabudowana

Teren zabudowy zagrodowej
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(symbol planu 127 RM/MN)


32.000,00
+ 23 % VAT—————–

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,