Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690

OGŁOSZENIE

Wykaz

Nidzica, 20 marca 2023 r.

GMKR.6840.30.2021

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 20 marca 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty, na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości, oznaczonych jako działki numer:

  1. 151/4 o pow. 0,0015 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009865/6 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  2. 290 o pow. 0,0649 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1 – przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych;
  3. 291 o pow. 0,1340 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1 – przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych;
  4. 293 o pow. 0,0667 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  5. 294 o pow. 0,0225 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  6. 191/27 o pow. 0,0098 ha, obręb Natać Wielka gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  7. 191/28 o pow. 0,0038 ha, obręb Natać Wielka gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  8. 191/29 o pow. 0,0126 ha, obręb Natać Wielka gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0 – przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy