Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690

OGŁOSZENIE

WYKAZ

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Lp.PołożenieNr działkiPow. (ha)


Nr KW
Zabudowa (opis)Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminyCena (w zł)
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościamiUwagi:

1.

Suszki


377/3

0,0401

JG1B/00015110/2

Działka niezabudowana

Teren sportu i rekreacji (C.US)

13.000,00
+ 23 % VAT


09 stycznia 2024 r.

Sprzedaż bezprzetargowa
na rzecz właściciela działki nr 373

2.

Nowe Jaroszowice

344

dr – 0,14

JG1B/00015111/9

Działka niezabudowana

– tereny rolne z wyłączeniem zabudowy (symbol planu R) – tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej (symbol planu R1)

7.000,00

09 stycznia 2024 r.

Sprzedaż bezprzetargowa
na rzecz właściciela działki nr 193/3

3.

Krępnica

246/8

RIVa-0,1125

JG1B/00015112/6

Działka niezabudowana

Tereny rolne
z wyłączeniem zabudowy (symbol
planu Rp)

11.000,00

09 stycznia 2024 r.

Sprzedaż bezprzetargowa
na rzecz właściciela działki nr 246/6

4.

Dąbrowa Bolesławiecka

159/1

0,03

JG1B/00015125/0

Działka niezabudowana

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem budynków gospodarczych
i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych (symbol planu 16MNZ)

15.000,00 + 23% VAT

09 stycznia 2024 r.

Sprzedaż bezprzetargowa
na rzecz właściciela działki nr 160

5.

Żeliszów

456/1

dr – 0,0188

JG1B/00015134/6

Działka niezabudowana

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (7.MN) – tereny rolne (3.R) – tereny drogi dojazdowej (2.KD-D)

1.715,00 + 23 %VAT 1.785,00 zw. VAT 3.500,00 netto

09 stycznia 2024 r.

Sprzedaż bezprzetargowa
na rzecz właściciela działek
nr 454/1
i nr 454/2

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy