Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690

OGŁOSZENIE

Wykaz

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) oraz na stronie internetowej: http://www.bip.tczew.pl został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Malinowskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony od 22 grudnia 2023 do 21 grudnia 2026 (cz.dz. nr 2/10, obr. 2, 370 m2).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy