Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Wykaz garażu położonego w obrębie 0001 Ełk 1, miasto Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5 przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

OGŁOSZENIE

Wykaz garażu położonego w obrębie 0001 Ełk 1, miasto Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5 przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

W Y K A Z

garażu położonego w obrębie 0001 Ełk 1, miasto Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 224
o powierzchni 0,1240 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr OL1E/00039829/2, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

Lokalizacja szczegółowaOpis pomieszczeniaPowierzchnia użytkowa pomieszczenia  [m2]Miesięczny czynsz najmu netto [zł]Kwota podatku VAT      [zł]Miesięczny czynsz najmu brutto [zł]Termin wnoszenia opłat
1.2.3.4.5.6.7.
Ełk,                        
ul. Piłsudskiego 5
garaż18,00117,0026,91143,91do 15-tego każdego miesiąca

UWAGA !   

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwałą Nr X/68/99 Rady Powiatu w Ełku z dnia 10 września 1999 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełk (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 1999 r. Nr 70, poz. 1162 z późn. zm.) ww. garaż przeznaczony jest do najmu
    w drodze bezprzetargowej.
  2. Zmiana czynszu najmu będzie następowała nie częściej niż raz w roku, na podstawie uchwał organów Powiatu Ełckiego lub na podstawie wskaźnika procentowego wzrostu cen za towary i usługi ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.
  3. Czynsz najmu opodatkowany jest stawką 23 %VAT.
  4. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
  5. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 11, telefon 621-83-31.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego