Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców

OGŁOSZENIE

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 25b w zw. z art. 25 ust. 2 oraz w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późn. ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców oraz na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Zielonogórskiego NR 633.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat.

Lp.Oznaczenie nieruchomościOpis nieruchomości lokali/pomieszczeń wyznaczonych do najmuPowierzchnia najmu lokali/pomieszczeńOkres najmu  Termin wnoszenia opłat
z tytułu najmu
Wysokość minimalnych opłat z tytułu najmu (netto)Informacja o przeznaczeniu lokali/pomieszczeń
wyznaczonych do najmu
1.  Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 5 Dz. nr 127/13
Obr. 17 KW ZG1E/00081463/0  
  lokal/pomieszczenie I p. 102 107     II p. 212 213 214 215 217   III p. 305 306 307 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328A 328B 328C 329 330          27,20 m2 13,30 m2       25,00 m2 12,00 m2 12,10 m2 13,70 m2 16,30 m2     10,90 m2 25,70 m2 14,90 m2 13,10 m2 13,30 m2 10,30 m2 27,20 m2 7,50 m2 21,60 m2 12,10 m2 12,80 m2 16,70 m2 13,00 m2 12,00 m2 12,20 m2 12,10 m2 13,10 m2 12,40 m2 12,30 m2 12,60 m2 11,60 m2 10,10 m2 11,50 m2 25,00 m2 12,30 m2      3 lata  14 dni od wystawienia faktury VAT    Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
Nr 633.2023 z dn.
8 sierpnia 2023 r.  
  Pomieszczenie biurowe                                                                                

Umowy najmu na powyższe lokale zostaną zawarte z najemcami na okres do 3 lat.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 10 sierpnia 2023r. na okres 21 dni.

Zielona Góra, dnia 10.08.2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ