Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Wójt Gminy Kobylnica

działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do najmu następujące komunalne lokale użytkowe:

L.p.Lokal użytkowy w budynku pod adresemNr działkiNr księgi wieczystejPowierzchnia użytkowa lokalu (m2)Przeznaczenie lokaluOkres trwania najmuWysokość stawki najmu w zł za 1 m2/m-cTermin wnoszenia czynszu
1.Zębowo 737/3SL1S/00080722/037,87sklep spożywczy24 miesiące5,00do 10 dnia każdego miesiąca

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. Nr 18 w godz. od 8 do 15, tel. 858 62 00 wew. 245.

Wywieszono dnia 27.02.2023 roku

Zdjęto dnia …………………………………….

AW-L/AW-L

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO