Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

90/2023

z dnia

31.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Wykaz nieruchomości

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości

Starosta Lubelski

informuje, że:

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie,

Lublin, ul. Spokojna 9, budynek A, na tablicy ogłoszeń na I piętrze

oraz na stronie internetowej: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=452

zamieszczony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie

  • działka 649 o powierzchni 0.03 ha, położona w obrębie: 0018 Sobianowice, jednostka ewidencyjna: Wólka, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1I/00124882/9.

Przedmiotem umowy będzie oddanie w użyczenie gruntu o powierzchni 16 m2 na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (zarządzenie NR 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2023 r.).

Starosta Lubelski

/-/

Zdzisław Antoń

Lublin, dnia 24 lutego 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.