Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t.Dz. U. z 2023 roku, poz.344 z póż. zmianami) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Helu, przy ulicy Sztormowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

– działka ozn. geod. nr 738/7 o powierzchni 1881 m²

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomoś

jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Częściowo porośnięta drzewostanem sosnowym, jednakże na podstawie decyzji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 05.12.1988 r.,P-I-2120-3/87 przedmiotowy teren wyłączony został z produkcji leśnej.

Przeznaczony do sprzedaży teren wyposażony jest w sieci: kanalizacyjną i wodociągową. Posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Dworcową. Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku, zgodnie z którym przeznaczony do sprzedaży teren leży na obszarze oznaczonym symbolem urbanistycznym MP 1- tereny zabudowy mieszkalno-pensjonatowej

Cena wywoławcza : 1.700.000 zł ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych)

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2023 roku, poz.344 z póż. zmianami ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 19 maja 2023 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, pod nr telefonu 58 6777-251.

Hel, dn.05.04.2023 r.

Z up. Burmistrza Helu

Jarosław Pałkowski

Zastępca Burmistrza Helu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu