Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 poz.344,1113,1463,1506) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do użyczenia

Przedmiot użyczenia

Budynek zaplecza socjalnego dla portu jachtowego wraz punktem informacji turystycznej oraz kontenerem biurowym, położonym w Helu, w porcie morskim, na części działki ozn. geod. nr 573/54 o pow.0,4963 ha ( uprzednio dz.573/40) KW GD2W/00025334/5 będącej w użytkowaniu wieczystym Zarządu Portu Morskiego Hel spółka z o.o. z siedzibą w Helu.

Termin

Oddanie w użyczenie następuje od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2033 roku. Jest to kontynuacja umowy użyczenia zawartej dnia 19 sierpnia 2015 roku.

Koszty

Oddanie w użyczenie jest bezpłatne. Biorący do używania ponosi koszty związane z eksploatacją budynku oraz kontenera biurowego w tym także w zakresie ubezpieczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777 251. Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

Hel, dn. 07.09.2023 r.

up. burmistrza Helu

mgr inż. Jarosław Pałkowski

zastępca burmistrza Helu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ