Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
wykaz nieruchomości:

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości:

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2023 r., poz. 344 późn. zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości:

  1. przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego biorącego do używania, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.76.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.05.2024 r.,
  2. przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego biorącego do używania, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.77.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 28.05.2024 r.,
  3. przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat, zgodnie z zarządzeniem nr 0050.73.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.05.2024 r.

Dawid Jereczek

Burmistrz Miasta Kościerzyna

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości