Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej
w udziale 3/4 części własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena nieruchomości (udział 3/4 części)      Forma zbycia  
    1.        Bogaczów gmina  Nowogród
Bobrzański
    902/4    0,0682 haNieruchomość gruntowa niezabudowana położona
na obrzeżu terenów osiedlowych wsi Bogaczów w sąsiedztwie gruntów rolnych. Teren działki lekko pofałdowany, kształt nieregularny, wąski, częściowo ogrodzony. Nieruchomość porośnięta jest w części trawnikiem, ozdobnymi krzewami, pojedynczymi drzewami owocowymi. Przy granicy z drogą wojewódzką przez działkę przebiega napowietrzna sieć energii elektrycznej średniego napięcia. Nieruchomość znajduje się pomiędzy działkami zabudowanymi nr 902/3 i nr 903 oraz działką niezabudowaną nr 902/2 i posiada dostęp do dróg publicznych. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański uchwalonym przez Radę Miejską w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwałą Nr XXXV/328/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. działka określona jest jako M3 – strefa rozwoju zabudowy wiejskiej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem PsIV – pastwiska trwałe. Księga wieczysta Nr ZG1E/00014468/5.
    14 300,00 zł (słownie: czternaście  tysięcy trzysta złotych 00/100).             Sprzedaż zwolniona
z podatku VAT            
    Przetarg  ustny nieograniczony

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze  zm.)    należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22 sierpnia 2023 r. na okres 21 dni tj. od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 12 września 2023 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej
www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację
o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w
prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  Zielona Góra, dnia 22 sierpnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ