Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków działką nr 321 o pow. 2,0108 ha, przeznaczonej do dzierżawy na okres nie przekraczający 5 lat

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków działką nr 321 o pow. 2,0108 ha, przeznaczonej do dzierżawy na okres nie przekraczający 5 lat

WYKAZ

Nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków działką nr 321 o pow. 2,0108 ha, przeznaczonej do dzierżawy na okres nie przekraczający 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – art. 35 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j.. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) 

UWAGA

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, t.j. od dnia 14 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r.
  2. Kandydat na dzierżawcę wyłoniony zostanie w drodze przetargu  nieograniczonego.
  3. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej: dostęp będzie zapewniony poprzez zawarcie umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Ełk, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 610 obręb Nowa Wieś Ełcka, będącej w zasobie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo w Ełku
  4. Wysokość czynszu dzierżawnego aktualizowana może być nie częściej niż raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS  za rok poprzedni lub w przypadku zmiany stawek czynszu określonych w Zarządzeniu nr 05.2021 Starosty Ełckiego z dnia 27 stycznia 2021 r.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Piłsudskiego 5 pok. nr 11 (II piętro),  tel. 87 6218331

Z up. STAROSTY EŁCKIEGO

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z