Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w obrębie Przybymierz gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w obrębie Przybymierz gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w obrębie Przybymierz gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonych do sprzedaży,
stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena nieruchomości      Forma zbycia  
    1.        Przybymierz gmina  Nowogród Bobrzański    190/1    0,15 haNieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi teren stale podmokły, porośnięty dzikorosnącą roślinnością trawiastą i pojedynczym zadrzewieniem, w granicach działki znajduje się rów melioracyjny. Teren działki o nieco zmiennym nachyleniu, o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański nieruchomość określona jest jako tereny otwarte z przewagą terenów wykorzystywanych rolniczo, tereny wód powierzchniowych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolami: N – nieużytki i W – grunty pod rowami. Księga wieczysta Nr ZG1E/00093927/8.    3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100).             Sprzedaż zwolniona
z podatku VAT            
    Przetarg  ustny nieograniczony
2.Przybymierz gmina  Nowogród Bobrzański190/30,11 haNieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi teren stale podmokły, porośnięty dzikorosnącą roślinnością trawiastą i pojedynczym zadrzewieniem. Na działce znajduje się naturalne wgłębienie z wysokim poziomem zastałej wody. Teren działki jest płaski, o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Przy granicy z działką nr 190/2 przebiega rów melioracyjny. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański nieruchomość określona jest jako tereny otwarte z przewagą terenów wykorzystywanych rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem N – nieużytki.  Księga wieczysta Nr ZG1E/00092871/4.2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 zł)   Sprzedaż zwolniona
z podatku VAT    
Przetarg  ustny nieograniczony

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze  zm.)  należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  02.08.2023 r. r. na okres 21 dni tj. od dnia 02.08.2023 r. r. do dnia 23.08.2023 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację
o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w
prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  Zielona Góra, dnia 02.08. 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ