Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563
/
/
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Żardeniki przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 12 września 2023 roku

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Żardeniki przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 12 września 2023 roku

W Y K A Z

nieruchomości położonej w obrębie Żardeniki przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie Zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 12 września 2023 roku:

Czynsz może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Jezioran.

Dzierżawcę obciążają koszty podatku oraz innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach na okres 21 dni, tj. do dnia 04-10-2023 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 13-09-2023 roku. Zdjęto w dniu 25-10-2023

Uwaga:

zgodnie z art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości upływa z dniem 25 października 2023 roku

Artur Aptazy

/-/ MACIEJ  LESZCZYŃSKI

                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ  JEZIORAN

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.