Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7153
/
/
Wykaz nieruchomości położonych w Górze przeznaczonych do oddania w użyczenie.

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonych w Górze przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Miedźna, dnia 06.09.2022r.                                              

W Y K A Z                 

nieruchomości położonych w Górze przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działki położone w Górze oznaczone numerami:

  • 122/14 – boisko przy ul. Długiej (użytek Bz),  
  • 114/11 – boisko przy ul. Parkowej (użytek Ps IV),
  • 123/10 – boisko u zbiegu ulic Parkowej i Rybackiej(część działki, użytek Bz, Ps IV),

Działki zapisane są w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerami: KA1P/00039171/8, KA1P/00039172/5, KA1P/00035852/8, jako własność Gminy Miedźna.

  • Powierzchnia gruntu przeznaczonego do oddania w użyczenie:  19 980 m2.
  • Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Działki nr 122/14, 114/11, 123/10 stanową boiska sportowe wraz z urządzeniami posadowionymi na boiskach na działkach nr 114/11, 123/10.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: 01.10.2022r. – 30.09.2025r.
  • Opłaty z tytułu użyczenia:

Nieodpłatnie.

            Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO