Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości

W Y K A Z

nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Lp.Numer działkiPow. w m²Numer księgiPrzeznaczenie
w planie
      PołożenieUdział
w działce
 i częściach wspólnych
Cena nieruchomości
GruntDo ceny gruntu doliczony będzie VAT w wysokości
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  13/3 13/4 13/5 13/6 13/10 13/11 13/12 13/13  1012 m2 1049 m2 1032 m2 1023 m2 1115 m2 1088 m2 1198 m2 1093 m2            OL1B/00003621/0      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany działki o numerze 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13 położone
w obrębie miasta Jeziorany oznaczone są symbolami 2 MN i 4 MN przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
    Obręb Miasta Jeziorany ul. Mickiewicza  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1    58.000,00 zł 60.100,00 zł 59.100,00 zł 58.600,00 zł 63.900,00 zł 62.300,00 zł 68.600,00 zł 62.600,00 zł        23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%    

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach na okres 21 dni tj. do dnia 05-07-2024 r. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14-06-2024 roku

I. Ławrecka

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu