Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Wykaz nieruchomości położonych w Woli przeznaczonych do oddania w użyczenie.

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonych w Woli przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Miedźna, dnia 10.03.2023r.

W Y K A Z

nieruchomości położonych w Woli przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późn. zmianami.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg. ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działki oznaczone numerami: 1081/10, 1083/10 (użytek RV), położone w Woli, zapisane
w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00015327/9, jako własność Gminy Miedźna.

  1. Powierzchnia gruntu przeznaczonego do oddania w użyczenie łącznie: 921 m2.
  2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości zostaną przeznaczone na dojazd do Oczyszczalni Ścieków Promlecz.

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:nieoznaczony.
  2. Opłaty z tytułu użyczenia:

Nieopdłatnie.

Z UP. WÓJTA GMINY

mgr Renata Łuniewska

Zastępca Wójta

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 10.03.2023r.

Wykaz zdjęto w dniu………………………

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy