Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPrzeznaczenie nieruchomościSposób zagospodarowaniaWysokość opłat z tytułu dzierżawyOkres dzierżawyForma dzierżawy

Działka Nr 204/5 Miejscowość Przywidz Obręb Przywidz Gmina Przywidz Nr KW GD1G/00034572/0

0,1256 ha

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej (GOK).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 64.U – tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług uciążliwych

Nieruchomość (część 6 m2) przeznaczona do dzierżawy na postawienie tymczasowego obiektu gastronomicznego

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi: 360 zł netto
Czynsz płatny miesięcznie do 10 każdego miesiąca. Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Przywidz


Umowa dzierżawy od kwietnia do sierpnia 2023 r.

W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskującego o dzierżawę.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 02.01.2023 do dnia 23.01.2023 .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.