Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY NA OKRES DO LAT 3

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyPrzeznaczenie nieruchomościSposób zagospodarowaniaWysokość opłat z tytułu dzierżawyOkres dzierżawyForma dzierżawy

Działka Nr 28/2 Miejscowość Olszanka Obręb Olszanka Gmina Przywidz Nr KW GD1G/00046301/7

1,3273 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Do dzierżawy część gruntu o pow. około 250 m2
Nieruchomość nie objęta granicami mpzp.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele: – ogródek przydomowy

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi: za grunt 1,20 netto / m2 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Przywidz z dnia 27.10.2022 r.
Czynsz płatny do 31-tego marca każdego roku. Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Przywidz


Umowa dzierżawy do lat 3

W drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskujących o dzierżawę.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, na stronie www.przywidz.pl oraz na tablicy ogłoszeń pod numerem ……w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu na okres 21 dni tj. od dnia 09.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO