Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Łapach, przy ul. ppłk. Nilskiego–Łapińskiego

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Łapach, przy ul. ppłk. Nilskiego–Łapińskiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1113.), podaję do publicznej wiadomości, iż przeznaczam do dzierżawy grunt o powierzchni 100 m2, położony w Łapach, przy ul. ppłk. Nilskiego–Łapińskiego, który stanowi część nieruchomości oznaczonej nr geod. 372/62.  

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łapach, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapy oraz na stronie internetowej infopublikator.pl,  na okres 6 tygodni, od 26 lipca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r.

Łapy, 26.07.2023 r.  

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO