Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYNAJĘCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do  najmu na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – 4m² powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze budynku Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie z przeznaczeniem na lokalizację automatów sprzedażowych (vendingowych).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 5 kwietnia 2023 r.

Cieszyn – 15.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego