Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Szamotulskiego

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Szamotulskiego

Starosta Szamotulski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

na rzecz Powiatu Szamotulskiego

Przeznaczenie nieruchomości:

Obszar, w obrębie którego położone są działki, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły (Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XLV/557/2014, z dnia 17 marca 2014 r.) powyższe działki znajdują się na terenie aktywizacji gospodarczej o symbolu AG.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Działka nr 3632 jest niezagospodarowana i ogrodzona, a także porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami.

Działka nr 3634/1 jest ogrodzona, utwardzona płytami betonowymi i chodnikiem, w części zagospodarowana zielenią. Wykorzystywana jest jako dojście i dojazd do nieruchomości sąsiednich, a także jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Działka zabudowana jest częścią budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. Przez działkę przechodzą podziemne sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, położona w Szamotułach, oznaczona geodezyjnie jako:

jednostka ewidencyjna: 302407_4 Szamotuły – miasto,

obręb ewidencyjny: 0001 Szamotuły,

ark. mapy 26,

działka nr 3632 o powierzchni 0,0621 ha,

działka nr 3634/1 o powierzchni 0,0450 ha,

zapisana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach księdze wieczystej nr PO1A/00054832/3.

Niniejszy wykaz zamieszcza się na okres 21 dni, tj. do dnia 8 września 2023 r.

Z up. STAROSTY

Andrzej Grzeszczyk

Członek Zarządu

Osoba wyznaczona do kontaktu:           

Wojciech Konieczny

tel. 61 29 28 782

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ