Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

L.VI.6840.1.2022

Janów Lubelski, dnia 06.06.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Starosta Janowski zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 17 września 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niżej opisanej będącej własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu Janowskiego przeznaczonej za zgodą Wojewody Lubelskiego do zbycia w drodze darowizny prawa własności tejże nieruchomości na rzecz Gminy Janów Lubelski.

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynkówCałkowita powierzchnia działki w haOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaWartość nieruchomościOznaczenie nieruchomości według Księgi WieczystejTermin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Działka nr 3155/12 obręb ewidencyjny 0003 – Janów Lubelski Czwarty0,2343 haPrzedmiotem użyczenia jest nieruchomość zlokalizowana w Janowie Lubelskim przy ul. Modrzewiowej. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „NOWE CENTRUM” przyjętego uchwałą nr XLIX/315/14 Rady Miejskiej w Janowie z dnia 30 października 2014r. nieruchomość przeznacza się pod tereny: dróg publicznych klasy drogi zbiorczej (KDZ-1), zieleni urządzonej (ZU-1) oraz usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (UMN-1).39 926 złZA1J/00004110/5 Sąd Rejonowy w Janowie LubelskimPrzepis art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ma zastosowania

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO