Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

L.VI.6840.1.2022

Janów Lubelski, dnia 06.06.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Starosta Janowski zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 17 września 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niżej opisanej będącej własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu Janowskiego przeznaczonej za zgodą Wojewody Lubelskiego do zbycia w drodze darowizny prawa własności tejże nieruchomości na rzecz Gminy Janów Lubelski.

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynkówCałkowita powierzchnia działki w haOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaWartość nieruchomościOznaczenie nieruchomości według Księgi WieczystejTermin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Działka nr 3155/12 obręb ewidencyjny 0003 – Janów Lubelski Czwarty0,2343 haPrzedmiotem użyczenia jest nieruchomość zlokalizowana w Janowie Lubelskim przy ul. Modrzewiowej. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – „NOWE CENTRUM” przyjętego uchwałą nr XLIX/315/14 Rady Miejskiej w Janowie z dnia 30 października 2014r. nieruchomość przeznacza się pod tereny: dróg publicznych klasy drogi zbiorczej (KDZ-1), zieleni urządzonej (ZU-1) oraz usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (UMN-1).39 926 złZA1J/00004110/5 Sąd Rejonowy w Janowie LubelskimPrzepis art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ma zastosowania

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia