Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania nieruchomościWysokość opłat
z tytułu dzierżawy
Termin wnoszenia opłat oraz zasady aktualizacji opłat
1. Działka nr 102 2. Miejscowość Wielka Wieś 3. Obręb Wielka Wieś 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00033910/11,65 ha (ze względu
na zadrzewienia dzierżawa obejmuje powierzchnię 1,58 ha)
Nieruchomość gruntowa użytkowana rolniczo.
W ewidencji gruntów użytki
w działce są opisane
jako grunty orne (RIIIa).
Umowa dzierżawy na okres 3 lat.Cena wywoławcza (roczny czynsz): 12,17 kwintala pszenicy, postąpienie: 0,5 kwintala pszenicy, wadium: 200,00 zł.Roczny czynsz dzierżawny jest płatny jednorazowo do dnia
31 marca każdego roku. Pierwszy czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie
do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym i płatny jednorazowo w terminie 30 dni
od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE