Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

29/2023

z dnia

29.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13,
w dniu 17 sierpnia 2022 r., na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

  • grunt o powierzchni 100 m2, stanowiący część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Biedrusko, arkusz mapy 19, działka nr 23 o powierzchni 1,7534 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00185346/1 jako własność Gminy Suchy Las;
  • działkę gruntu oznaczoną w ewidencji: obręb Chludowo, arkusz mapy 14, działka nr 575 o powierzchni 2,6400 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1P/00121620/0 jako własność Gminy Suchy Las;
  • grunt o powierzchni 40,15 m2, stanowiący część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Suchy Las, arkusz mapy 1, działka nr 379/14 o powierzchni 1,645 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00105780/1 jako własność Gminy Suchy Las;
  • działkę gruntu oznaczoną w ewidencji: obręb Suchy Las, arkusz mapy 7, działka nr 23/8 o powierzchni 504 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1P/00105238/7 jako własność Gminy Suchy Las.

Treść wykazu dostępna jest także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenia/30/nieruchomosci-przeznaczone-do-sprzedazy-i-dzierzawy-wykaz/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.