Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5728
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13,
w dniu 17 sierpnia 2022 r., na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

  • grunt o powierzchni 100 m2, stanowiący część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Biedrusko, arkusz mapy 19, działka nr 23 o powierzchni 1,7534 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00185346/1 jako własność Gminy Suchy Las;
  • działkę gruntu oznaczoną w ewidencji: obręb Chludowo, arkusz mapy 14, działka nr 575 o powierzchni 2,6400 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1P/00121620/0 jako własność Gminy Suchy Las;
  • grunt o powierzchni 40,15 m2, stanowiący część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Suchy Las, arkusz mapy 1, działka nr 379/14 o powierzchni 1,645 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00105780/1 jako własność Gminy Suchy Las;
  • działkę gruntu oznaczoną w ewidencji: obręb Suchy Las, arkusz mapy 7, działka nr 23/8 o powierzchni 504 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1P/00105238/7 jako własność Gminy Suchy Las.

Treść wykazu dostępna jest także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenia/30/nieruchomosci-przeznaczone-do-sprzedazy-i-dzierzawy-wykaz/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej