Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowejw celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowejw celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaPrzeznaczenie
w planie miejscowym
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1. Działka nr 74/16 2. Miejscowość Rumsko 3. Obręb Rumsko 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00080236/60,1108 haNieruchomość gruntowa w kształcie
trapezu z wystającą odnogą,
opisana w ewidencji gruntów
jako Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
w Główczycach
nr 93/R/2012 z dnia
23 stycznia 2012 r. działka
nr 74/16 oznaczona jako tereny zabudowane i zurbanizowane.
18.061,00 zł + VAT

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno