Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży dla najemców w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 80/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 18 września 2023 roku

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży dla najemców w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 80/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 18 września 2023 roku

W Y K A Z

nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży dla najemców w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 80/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach na okres 21 dni tj. do dnia 09-10-2023 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 18-09-2023 roku.  Zdjęto w dniu 30-10-2023

I. Ławrecka

/-/ MACIEJ  LESZCZYŃSKI

                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ  JEZIORAN

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO