Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

W Y K A Z

nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Lp.Nr działkiPow.
w m²
Numer księgiPrzeznaczenie w planie      Położenie (ulica)Udział
w działce
i częściach wspólnych
Numer lokalu mieszkalnegoCena nieruchomości
Cena lokaluCena gruntu
    1                      48/4                799 m2                    OL1B/00013096/3        Gmina Jeziorany nie ma aktualnego planu zagospodarowania tego terenu. W  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany” dla terenu, na którym położona jest działka nr 48/4 zapis brzmi: „obszary zabudowane: o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej”.    Obręb miasta Jeziorany ul. Mickiewicza 3          101/1000                Nr 2                85.600,00 zł                4.700,00 zł                      

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach na okres 21 dni tj. do dnia 05-07-2024 r. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14-06-2024 roku

I. Ławrecka

                                               /-/ ŁUKASZ SZPARA                                                                                                                BURMISTRZ  JEZIORAN

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu