Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wykaz nr 129/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Wykaz nr 129/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

WYKAZ NR 129/2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25.07.2023 r. do dnia 15.08.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (załącznik do zarządzenia nr 113/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 24 lipca  2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Ogrodowa
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    : Szczawno-Zdrój  1 Numer działki         :  500/1, 477/1, 496/5, Powierzchnia         :  łącznie 50 m2, Księga Wieczysta  :   99555/4, 71806/7, 71944/6. Kataster nieruchomości: „B” –tereny mieszkaniowe
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa niezabudowana  
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Realizacja roszczenia wynikająca z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu polepszenia zagospodarowania działki nr 499. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka  nr 500/1 leży na terenie oznaczonym symbolem 6.1 UK-usługi kultury, biblioteki – gdzie dopuszcza się zmianę obecnego przeznaczenia na inne usługi niekolidujące z funkcją uzdrowiskową, działka 477/1 leży na terenie oznaczonym symbolem KDD -drogi klasy dojazdowej oraz działka 496/5 leżąca na terenie oznaczonym symbolem KDW- drogi wewnętrzne.    
  5Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     8.100,- zł + podatek Vat 23%  
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo lub na raty  przed podpisaniem aktu notarialnego  
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 5 września 2023 r.

Szczawno-Zdrój 2023.07.24

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy