Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4922
/
/
Wykaz nr 45/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Wykaz nr 45/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

WYKAZ NR 45/2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 7 marca 2023 r. do dnia 28 marca 2023 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.

  1.  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój,
    2.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :  Szczawno-Zdrój  1 Numer działki       :  539/2 Powierzchnia        :  6 m2 Księga Wieczysta:   71642/9 Kataster nieruchomości: Bz – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
   3.  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa niezabudowana
  4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Zieleń urządzona
  5.  Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania
  6.  Cena nieruchomości:                                                                                —————————————————————  
  7.  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  —————————————————————
  8.  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  6 m2 x 12 zł = 72 zł + podatek Vat 23% miesięcznie
  9.    Termin wnoszenia opłat  Do 15 dnia każdego miesiąca
  10.    Zasady aktualizacji opłatCzynsz dzierżawny może ulec zwiększeniu, nie więcej jednak niż ogłaszany co roku przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  11.  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Dzierżawa na okres do lat trzech

 

 

Szczawno-Zdrój, 03.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

OGŁOSZENIE