Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
WYKAZ NR 47/2023

OGŁOSZENIE

WYKAZ NR 47/2023

WYKAZ NR 47/2023

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 10.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.


1.
Położenie nieruchomości
Szczawno-Zdrój, ul. Bolesława Prusa


2.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb : Szczawno-Zdrój 2 Numer działki : 476, 588/1 Powierzchnia : 2 m2 Księga Wieczysta: 71968/0, 71268/3 Kataster nieruchomości: Bi – Inne tereny zabudowane,
3.Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana

4.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Tereny cmentarza

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość do zagospodarowania

6.
Cena nieruchomości:
—————————————————————

7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
—————————————————————

8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy
2 m2 x 12,00 zł / m2 = 24,00 zł + podatek VAT 23% tj. 29,52 zł miesięcznie / działalność gospodarcza

9.

Termin wnoszenia opłat

Do 15 dnia każdego miesiąca / opłata miesięczna

10.

Zasady aktualizacji opłat
Czynsz dzierżawny może ulec zwiększeniu, nie więcej jednak niż ogłaszany co roku przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

11.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Dzierżawa na okres do lat trzech

Szczawno-Zdrój, 10.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu