Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5723
/
/
WYKAZ NR 5/1

OGŁOSZENIE

WYKAZ NR 5/1

GN.6845.5.2022 KS

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

SPROSTOWANIE WYKAZU NR 5

w zakresie powierzchni działki, która będzie objęta umową użytkowania

powinno być 0,2800 ha zamiast 0,3642 ha.

WYKAZ NR 5/1

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ),

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie.

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz ewidencji gruntówPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowaniaTermin zagospodarowania.Wysokość opłat z tytułu użytkowania.Termin wnoszenia opłatZasady aktualizacji opłatInformacje o przeznaczeniu
Działka nr ew. 3/16 obręb 05 m. Brwinów, gmina Brwinów, Brwinów, ul. Pałacowa 1, WA1P/00119885/1.
7,7705 haNieruchomość jest zabudowana. Głównym obiektem znajdującym się na jej terenie jest zabytkowy Pałac Wierusz – Kowalskich wraz z parkiem krajobrazowym. Ponadto na terenie znajdują się inne obiekty. Nieruchomość jest ogrodzona, uporządkowana i oświetlona.Pałac wraz z częścią parku będzie wykorzystywany jako siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, w którym będzie prowadzona działalność kulturalna i oświatowa. Pałac posiada powierzchnię użytkową 1 154,66 m2 . Teren przewidziany do wykorzystania do obsługi Pałacu to 0,2800 ha.Nie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyOddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony.

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych reguluje Uchwała Nr XXXI.319.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9734).

Wykaz opublikowano na stronach internetowych:www.brwinow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl oraz jest wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów, na okres 21 dni, tj. od dnia 13 lipca 2022 roku do dnia 3 sierpnia 2022 roku. Dodatkowe informacje – tel. 22 738 26 94, w dniach poniedziałek – czwartek – 8.00 – 15.00 oraz piątek 8.00 – 14.00.

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy WYSOCKI

Zastępca Burmistrza

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.