Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
WYKAZ NR 5/1

OGŁOSZENIE

WYKAZ NR 5/1

GN.6845.5.2022 KS

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

SPROSTOWANIE WYKAZU NR 5

w zakresie powierzchni działki, która będzie objęta umową użytkowania

powinno być 0,2800 ha zamiast 0,3642 ha.

WYKAZ NR 5/1

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ),

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie.

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz ewidencji gruntówPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowaniaTermin zagospodarowania.Wysokość opłat z tytułu użytkowania.Termin wnoszenia opłatZasady aktualizacji opłatInformacje o przeznaczeniu
Działka nr ew. 3/16 obręb 05 m. Brwinów, gmina Brwinów, Brwinów, ul. Pałacowa 1, WA1P/00119885/1.
7,7705 haNieruchomość jest zabudowana. Głównym obiektem znajdującym się na jej terenie jest zabytkowy Pałac Wierusz – Kowalskich wraz z parkiem krajobrazowym. Ponadto na terenie znajdują się inne obiekty. Nieruchomość jest ogrodzona, uporządkowana i oświetlona.Pałac wraz z częścią parku będzie wykorzystywany jako siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, w którym będzie prowadzona działalność kulturalna i oświatowa. Pałac posiada powierzchnię użytkową 1 154,66 m2 . Teren przewidziany do wykorzystania do obsługi Pałacu to 0,2800 ha.Nie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyOddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony.

Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych reguluje Uchwała Nr XXXI.319.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brwinów oraz ich wydzierżawiania, najmu, lub oddawania w użytkowanie na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9734).

Wykaz opublikowano na stronach internetowych:www.brwinow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl oraz jest wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów, na okres 21 dni, tj. od dnia 13 lipca 2022 roku do dnia 3 sierpnia 2022 roku. Dodatkowe informacje – tel. 22 738 26 94, w dniach poniedziałek – czwartek – 8.00 – 15.00 oraz piątek 8.00 – 14.00.

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Jerzy WYSOCKI

Zastępca Burmistrza

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy