Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Wykaz nr 57/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Wykaz nr 57/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

WYKAZ NR 57/2023

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 30-03-2023 r. do dnia 20-04-2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

  1.  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Józefa Łączyńskiego 36
    2.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                   :  Szczawno-Zdrój  1 Numer działki      :  782 Powierzchnia       :  0,0840 ha Księga Wieczysta:  91700/0 Kataster nieruchomości: „B” Tereny mieszkaniowe
   3.  Opis nieruchomościLokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC o łącznej pow. 34,74 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,11 m2 pomieszczeniegospodarcze na parterze o pow. 1,17 m2 oraz komórka na posesji o pow. 3,98 m2.
  4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
  5.  Termin zagospodarowania nieruchomości  lokal zagospodarowany
  6.  Cena nieruchomości:                                                                     131.100,00 zł w tym: lokal:  121.500,00 zł grunt:     9.600,00 zł
  7.  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  —————————————————————-
  8.  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ——————————————————————
  9.    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego lub na raty
  10.    Zasady aktualizacji opłat  ——————————————————————
  11.  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  lokal: prawo własności grunt: prawo własności

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34. ust. 1. pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  2023 r. poz. 344 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 11 maja 2023 r.

 

Szczawno-Zdrój, dnia 28.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony