Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Wykaz nr 58/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

OGŁOSZENIE

Wykaz nr 58/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

WYKAZ NR 58/2023

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 30-03-2023 r. do dnia 20-04-2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

  1.  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 24
    2.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                   :  Szczawno-Zdrój  2 Numer działki      :  528/3 Powierzchnia       :  0,0606 ha Księga Wieczysta:  44738/1 Kataster nieruchomości: „B” Tereny mieszkaniowe
   3.  Opis nieruchomościLokal mieszkalny nr 3 położony na parterze budynku, składający się z przedpokoju, 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC o łącznej pow. 33,86 m2.
  4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami
  5.  Termin zagospodarowania nieruchomości  lokal zagospodarowany
  6.  Cena nieruchomości:                                                                     130.800,00 zł w tym: lokal:  124.700,00 zł grunt:     6.100,00 zł
  7.  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  —————————————————————-
  8.  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ——————————————————————
  9.    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego lub na raty
  10.    Zasady aktualizacji opłat  ——————————————————————
  11.  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  lokal: prawo własności grunt: prawo własności

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34. ust. 1. pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  2023 r. poz. 344 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 11 maja 2023 r.

 

Szczawno-Zdrój, dnia 28.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE