Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Wykaz Nr G.6840.7.9.2022, Wykaz Nr G.6840.8.10.2022

OGŁOSZENIE

Wykaz Nr G.6840.7.9.2022, Wykaz Nr G.6840.8.10.2022

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1.  Wykaz Nr G.6840.7.9.2022 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Łąkowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 2196/49

2. Wykaz Nr G.6840.8.10.2022 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Woźnickiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 474/6, 475/6, 478/91, 479/91

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 4 sierpnia 2022 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 4 sierpnia 2022 roku do dnia 25 sierpnia 2022 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno