Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wykaz Nr G.6840.7.9.2022, Wykaz Nr G.6840.8.10.2022

OGŁOSZENIE

Wykaz Nr G.6840.7.9.2022, Wykaz Nr G.6840.8.10.2022

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1.  Wykaz Nr G.6840.7.9.2022 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Łąkowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 2196/49

2. Wykaz Nr G.6840.8.10.2022 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Woźnickiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 474/6, 475/6, 478/91, 479/91

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 4 sierpnia 2022 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 4 sierpnia 2022 roku do dnia 25 sierpnia 2022 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości