Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Wykazu nieruchomości położonej w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego .

OGŁOSZENIE

Wykazu nieruchomości położonej w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego .

Stawiguda, dnia 24 marca 2023 r.

GN.6840.7.2022.CZA

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresami: https://www.stawiguda.pl, https://www.bip.stawiguda.pl od dnia 27 marca 2023 r. wywieszony został Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 89 519 56 89, 89 512 69 20.

                                                                                                          Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                          (-) Michał Kontraktowicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,