Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Wykazy nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Wykazy nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Stawiguda, dnia 7 września 2022 r.

GN.6845.52.2022.PI

GN.6845.63.2022.PI

GN.6845.67.2022.PI

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresami: https://www.stawiguda.pl, https://www.bip.stawiguda.pl od dnia 8 września 2022 r. wywieszone zostały Wykazy nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele ogrodnicze oraz Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Ruś w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegółowe informacje w ww. sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod
nr tel. (89) 519 56 89, (89) 512 69 20.

Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                              (-) Michał Kontraktowicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości