Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Wykazy nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Wykazy nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Stawiguda, dnia 7 września 2022 r.

GN.6845.52.2022.PI

GN.6845.63.2022.PI

GN.6845.67.2022.PI

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresami: https://www.stawiguda.pl, https://www.bip.stawiguda.pl od dnia 8 września 2022 r. wywieszone zostały Wykazy nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele ogrodnicze oraz Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Ruś w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegółowe informacje w ww. sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod
nr tel. (89) 519 56 89, (89) 512 69 20.

Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                              (-) Michał Kontraktowicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.