Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

29/2023

z dnia

29.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
XXIV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NASPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

OGŁOSZENIE

XXIV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

WÓJT GMINY ZBLEWO
NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO XLVI/341/18
z dnia 15.02.2018 r i UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO XXXV/269/21
z dnia 16.06.2021r.
OGŁASZA XXIV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO


Dla w/w nieruchomości wprowadzane są aktualnie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa zmiana planu dotyczy przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.
Nieruchomości usytuowane są w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22.
Przez działkę nr 114/5 projektowana jest linia elektroenergetyczna 110 kV.

Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. (wtorek)

 • dla działki nr 114/4 – o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Zblewo, sala konferencyjna,
 • dla działki nr 114/5 – o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Zblewo, sala konferencyjna.
  Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział
  w Zblewie nr r-ku 28 8342 0009 4000 0101 2000 0003 w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.
  Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
  Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 21 lub pod nr telefonu 58 588 43 81.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.